Kropsforståelse

KROPSFORSTÅELSE OG ENERGI-SYSTEMER

Jeg adskilte mig fra de fleste andre BZ'ere ved, at jeg hele tiden var under uddannelse sideløbende med mine aktiviteter i BZ-bevægelsen. 1988/89 gik jeg på Gøglerskolen (som nu hedder AFUK), som lod mig gå der gratis, på trods af at jeg ikke havde nogen adresse og dermed ikke kunne få noget tilskud fra kommunen. Men jeg fornemmede ikke, at det var mit kald i livet at blive gøgler. Jeg drømte derimod om at blive jordemoder og lave en hjemmefødselsklinik.


De første to år efter at jeg var flyttet hjemmefra, levede jeg af de 500 kr, som jeg fik af min mor hver måned. Jeg betalte jo ikke husleje og på grund af de solidariske principper i vores kollektiver fik jeg mad hver dag. Vi var godt nok alle sammen fattige, så i praksis var jeg altid sulten og det var helt udelukket at bruge penge på f.eks nyt tøj, men ikke desto mindre følte jeg ikke, at jeg manglede noget.


Da jeg fyldte 18 år i 1990 og fik bistandshjælp, følte jeg mig derfor lige pludselig ovenud velstående. Jeg sparede straks sammen til en privat 2 årig uddannelse som akupunktør på Helseskolen i Søborg og derefter en massør-uddannelse.


Den grundige indføring i anatomi, fysiologi og sygdomslære og forståelsen af de østlige kropsopfattelsers forklaring af livsenergien som en central del af vores fysiologi har været mig til stor gavn lige siden.


Det er en stor fordel i min undervisning, at jeg har en god grundlæggende forståelse for hvordan kroppen fungerer, både udfra den naturvidenskabelige forklaringsmodel og den mere energi-fokuserede holistiske model.