meditation 2

MEDITATION


I dag får du en ny meditation, som du er inviteret til at forsøge dig med i stedet for den du har brugt indtil nu.


Hvis du kan lide den, er du velkommen til at skifte mellem de to guidninger i din daglige meditation fremover.