krea 5

KREATIVITET


Når du i dag sætter dig for at skrive eller tegne, så sid et øjeblik først og sig ved dig selv "Jeg får energi, når..." og observer, hvad der kommer frem af ord efter sætningen. Skriv et par gange det samme ned: "Jeg får energi når", behold pennen på papiret efter sætningen og se hvad den skriver videre. Fortsæt så med hurtigskrivning, hvor du ikke holder pause eller tænker over, hvad du skriver eller tegner, men bare lader pennen løbe frit over papiret.


Bagefter kan du sidde lidt og reflektere over, hvad der kom ned på papiret.

Hvad får du energi af?

Kan du give dig selv mere af det i din hverdag?